พันเอก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ       

พ.ศ.๒๔๔๙ - พ.ศ.๒๔๕๒
 
ยศ,ชื่อ,สุกล  พันเอก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ          
วัน,เดือน,ปีเกิด  ๓ มีนาคม ๒๔๒๖  
ที่อยู่บัจจุบัน    
       
       


 
 
  โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก Corps de Pages ประเทศรัสเซีย พ.ศ. ๒๔๔๒


 


 
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ 
  เสนาธิการทหารบก 
  เสนาธิการทหารบกรั้งตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก 
  เสนาบดีกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๕๔


 


 

 

  อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 2
หน้าหลัก รร.จปร. | หน้าหลักทำเนียบผู้บังคับบัญชา