พลตรี หม่อมราชวงค์ เทียมพันธ์   กฤษดากร ราชเสนากฤษดากร    

พ.ศ.๒๔๘๙ - พ.ศ.๒๔๙๐
 
ยศ,ชื่อ,สุกล  พลตรี หม่อมราชวงค์ เทียมพันธ์    กฤษดากร ราชเสนากฤษดากร      
วัน,เดือน,ปีเกิด    
ที่อยู่บัจจุบัน    
       
       


 
 


 


 


 


 

 

อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 10    อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 12
หน้าหลัก รร.จปร. | หน้าหลักทำเนียบผู้บังคับบัญชา