พลโท สมพร   เติมทองไชย    

พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๔
 
ยศ,ชื่อ,สุกล  พลโท สมพร    เติมทองไชย      
วัน,เดือน,ปีเกิด  ๖ ตุลาคม ๒๔๗๔  
ที่อยู่บัจจุบัน    
       
       


 
 
  โรงเรียนอนันตนารี 
  โรงเรียนจักรคำคณาทร 
  โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๔๙๕
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๐๑


 
  หลักสูตรผู้บังคับกองพัน (สอบได้ที่ ๑ ของรุ่น) พ.ศ. ๒๕๐๘
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. ๒๕๑๐
  หลักสูตรการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๐๓
  หลักสูตรการรบในป่า ประเทศมาเลเซีย ๒๕๐๔
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๘
  หลักสูตรผู้บังคับกองพัน (สอบได้ที่ ๑ ของรุ่น) 


 
  ประจำกองบังคับการศูนย์การทหารราบ พ.ศ. ๒๕๐๑
  ครูกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ พ.ศ. ๒๕๐๒
  รรก.น.ฝยกข.พัน.ร ศูนย์การทหารราบ พ.ศ. ๒๕๐๘
  หัวหน้าแผนกฝ่ายกำลังพล ศูนย์สงครามพิเศษ พ.ศ. ๒๕๑๔
  รองเสนาธิการ ศูนย์สงครามพิเศษ พ.ศ. ๒๕๑๙
  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๐
  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
  เสนาธิการกองพลที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๒
  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๓
  เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๖
  แม่ทัพน้อยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๑
  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๓๒


 
  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๔


 

 

อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 27    อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 29
หน้าหลัก รร.จปร. | หน้าหลักทำเนียบผู้บังคับบัญชา