พลตรี พระยารมรณรงค์    
(หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล)

พ.ศ.๒๔๖๗ - พ.ศ.๒๔๗๑
 
ยศ,ชื่อ,สุกล  พลตรี พระยารมรณรงค์     (หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล)  
วัน,เดือน,ปีเกิด  ๑๔ เมษายน ๒๓๙๙  
ที่อยู่บัจจุบัน    
       
       


 
 


 


 
  ปลัดกองโรงเรียนนายร้อย พ.ศ. ๒๔๓๒
  ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อย พ.ศ. ๒๔๓๕
  ผู้บัญชาการทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๔๒
  ยกกระบัตรทัพบก พ.ศ. ๒๔๔๓
  ปลัดทัพบก พ.ศ. ๒๔๔๔
   รองผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖
  ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๕๓
  รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมพระคชบาล พ.ศ. ๒๔๕๔
  รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๕๖
  เสนาบดีกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๕๗


 


 

 

อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 3    อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 5
หน้าหลัก รร.จปร. | หน้าหลักทำเนียบผู้บังคับบัญชา