"พวกเราชาว จปร. จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"
เกี่ยวกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง วงรอบงานประจำปี ดาวน์โหลดคู่มือ QA/ เครื่องมือทางการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ในศตวรรษที่ 21

 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
(ประเมินคุณภาพใหม่ - ทำแค่ครั้งเดียวจบ!
ปลัดศธ.เผยเตรียมออกกฎกระทรวงรองรับระบบปรับปรุงคาดเสร็จภายใน 2 เดือน) 
พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

รูปกิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ :