|  หน้าหลัก  |  ใบสมัคร  |  รายละเอียดการแข่งขัน  |
  การรับรางวัล-สิ่งอำนวยความสะดวก  |  แผนผังเส้นทางวิ่ง  |  กำหนดการการแข่งขัน  |
การแข่งขันอากาศยานประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ เฮลิคอปเตอร์ และ มัลติโรเตอร์