... การเป็นทหารที่ดีที่สุด ... การอุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน  ... คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดียึดมั่นในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเสียสละ ...
๒๔ ก.ค.๕๙ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑ ธ.ค.๕๙ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน สวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. กราบบังคมทูลถวายรายงาน ผลการดำเนินงานฯ

 

๑๔ ก.ค.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
กราบบังคมทูลถวายรายงาน ผลการดำเนินงานสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ
๑๖ พ.ย.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๖ พ.ย.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
กราบบังคมทูลถวายรายงาน ผลการดำเนินงาน
โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ

๒ ต.ค.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บก.ทบ.

 

๓ พ.ย.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ได้รับใบประกาศฯ หน่วยที่มีผลการตรวจสอบและการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว
และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ณ บก.ทบ.

๗ พ.ย.๖๐ พ.อ.ถนัด พูนนายม ผบ.บก.ควบคุม ป.๒ รอ.และคณะฯ
ได้เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภค
ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๑๓ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา
จ.นครนายก โดยมี ผบ.พัน.ร.รร.จปร. นายอำเภอบ้านนา
และผกก.สภ. บ้านนา ให้การต้อนรับ

๒๒ พ.ย.๖๐ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ร่วมโครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดโพธิ์แทน โดย พัน.ร.รร.จปร. จัดวิทยากร, ดนตรี, ชุดบริการตัดผมฟรี และมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐๐ ผืน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ใน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

๒๗ พ.ย.๖๐ พลตรี ปัญญา ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
ณ พัน.ร.รร.จปร. โดยมี ผบ.พัน.ร.รร.จปร.และคณะนายทหาร เข้าร่วมพิธีฯ

๓ ธ.ค.๖๐ พัน.ร.รร.จปร.จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่
รุ่นปี๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ
ผบ.พัน.ร.รร.จปร.เป็นประธาน มีการแสดงของทหารใหม่
ได้แก่ แฟนซีดริว, การยิงปืนฉับพลัน,การปฏิบัติทางยุทธวิธีระดับหมู่
และการแสดงออกถึงความรักต่อบิดามารดา พร้อมทั้งได้จัดอาหารพิเศษ
ไก่ทอด ลาบหมู ต้มยำไก่ ไอศครีมให้กับทหารใหม่
มีญาติและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๗๐๐ คน

๒๑ ก.พ.๖๑ เสธ.รร.จปร. ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกยูนิตสคูลของหน่วย เรื่องการป้องกันไฟป่า โดยเชิญคณะวิทยากรจากสถานีดับไฟป่า นครนายก มาอบรมให้ความรู้ แก่กำลังพลนายสิบบรรจุใหม่ และทหารกองประจำการของหน่วย พัน.ร.รร.จปร.ณ สนามฝึก พัน.ร.รร.จปร. โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.และคณะฯ ให้การต้อนรับ

๒๖ ก.พ.๖๑ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสภาพ
ความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี ๒๕๖๑
ณ บริเวณสนามฝึกศาลาไทย พัน.ร.รร.จปร.

 

 
© Copyright 2013, All Rights Reserved. 
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393596