... การเป็นทหารที่ดีที่สุด ... การอุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน  ... คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดียึดมั่นในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเสียสละ ...
๒๔ ก.ค.๕๙ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑ ธ.ค.๕๙ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน สวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. กราบบังคมทูลถวายรายงาน ผลการดำเนินงานฯ

 

๑๔ ก.ค.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
กราบบังคมทูลถวายรายงาน ผลการดำเนินงานสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ
๑๖ พ.ย.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๖ พ.ย.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
กราบบังคมทูลถวายรายงาน ผลการดำเนินงาน
โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ

๒ ต.ค.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บก.ทบ.

 

๓ พ.ย.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ได้รับใบประกาศฯ หน่วยที่มีผลการตรวจสอบและการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว
และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ณ บก.ทบ.

๗ พ.ย.๖๐ พ.อ.ถนัด พูนนายม ผบ.บก.ควบคุม ป.๒ รอ.และคณะฯ
ได้เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภค
ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๑๓ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา
จ.นครนายก โดยมี ผบ.พัน.ร.รร.จปร. นายอำเภอบ้านนา
และผกก.สภ. บ้านนา ให้การต้อนรับ

๒๒ พ.ย.๖๐ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ร่วมโครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดโพธิ์แทน โดย พัน.ร.รร.จปร. จัดวิทยากร, ดนตรี, ชุดบริการตัดผมฟรี และมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐๐ ผืน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ใน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

๒๗ พ.ย.๖๐ พลตรี ปัญญา ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
ณ พัน.ร.รร.จปร. โดยมี ผบ.พัน.ร.รร.จปร.และคณะนายทหาร เข้าร่วมพิธีฯ

๓ ธ.ค.๖๐ พัน.ร.รร.จปร.จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่
รุ่นปี๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ
ผบ.พัน.ร.รร.จปร.เป็นประธาน มีการแสดงของทหารใหม่
ได้แก่ แฟนซีดริว, การยิงปืนฉับพลัน,การปฏิบัติทางยุทธวิธีระดับหมู่
และการแสดงออกถึงความรักต่อบิดามารดา พร้อมทั้งได้จัดอาหารพิเศษ
ไก่ทอด ลาบหมู ต้มยำไก่ ไอศครีมให้กับทหารใหม่
มีญาติและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๗๐๐ คน

 

 
© Copyright 2013, All Rights Reserved. 
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393596