... การเป็นทหารที่ดีที่สุด ... การอุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน  ... คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดียึดมั่นในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเสียสละ ...

ถวายความปลอดภัย พล.อ.หญิง
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในคราวเสด็จฯ
ทรงสอน นนร.

พัน.ร.รร.จปร.ทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัด 2/59 โดยมี พล.ต.สุขุม สุขศรี เสธ.รร.จปร.เป็นประธาน

ผบ.รร.จปร.,ผจว.,น.ย.,ผบ.ป.2 รอ.,รอง เสธ.รร.จปร.นายอำเภอบ้านนา,ผบ.กรม.นนร.นอ.,ผอ.รพ.รร.จปร.,ผอ.กกพ.รร.จปร.ผอกกร.รร.จปร.ผจก.โรงสีข้าวพระราชทานและผบ.พัน.ร.รร.จปร.ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมโครงการรัลซื้อข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือชาวนา ตามนโยบาย ทบ.

ผบ.ป.2รอ.,ผบ.พัน.ร.รร.จปร.และนายอำเภอบ้านนาจัดกำลังพล มว.รส.พัน.ร. รร.จปร.จำนวน 35 นาย และชาวบ้านาร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือชาวนาโดยลงแขกเกี่ยวข้าวพร้อมกันนี้ ได้นำผ้าห่มกันหนาว และน้ำดื่มสะอาดมอบให้กับคนชรา

© Copyright 2013, All Rights Reserved. 
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393596