ประชาสัมพันธ์กิจกรรม นนท.สป. รุ่นที่ 4 ห้วงวันที่ 19 พ.ค. - 13 ก.ค.60
 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๔ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. และคณะร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ภาพกิจกรรม นนท.สป.