ประชาสัมพันธ์กิจกรรม นนท.สป. รุ่นที่ 4 ห้วงวันที่ 19 พ.ค. - 13 ก.ค.60
 
  นนท.สป.รุ่นที่ ๔ ทำการฝึกหมุนเวียนสถานี โดยแบ่งออกเป็น สถานีกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต,สถานีโรยตัวจากหน้าผาจำลอง และสถานีฝึกการยิงปืน Rang ๓,๐๐๐ ณ สวท.รร.จปร. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ภาพกิจกรรม นนท.สป.