ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมพิธี ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๓  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมกิจกรรม ฯ ณ แหล่งสมาคมข้าราชการ รร.จปร. เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๓  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส, ข้าราชการ ร่วมพิธี ฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๗ ม.ค.๖๓  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วยคณะข้าราชการ รร.จปร. และ นนร.รอ. รวมกันลอกคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใน รร.จปร. เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเล้า เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ