ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานในพิธีทรงปลูกข้าว ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร., คณะนายทหาร รร.จปร., หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน, นนร., นตท., และเกษตรกร จ.นครนายก;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.ปัญญา ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ในโอกาสที่มาบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สโมสร นนร. เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ณ ห้องประชุม บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๕ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จว.กท. เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ