ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเดิน - วิ่ง “เขาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน ๖๒” ครั้งที่ ๒๕ ในการนี้ทรงนำข้าราชการ นนร. และประชาชน ร่วมเดินระยะทาง ๑.๓  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๒ ปี โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ., พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร.,   .. อ่านต่อ ...>
    
   พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร. โดย พล.อ.สิทธิพล ชินสำราญ ปษ.ทบ. (ผบ.รร.จปร. ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร.(ท่านใหม่) โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร., ข้าราชการ, ลูกจ้าง  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำศิษย์เก่า รร.จปร. และผู้ร่วมงาน ฯ แสดงมุทิตาจิตต่ออดีตครู อาจารย์ และนายทหารปกครอง ฯ ในงานรั้วแดงกำแพงเหลือง ๕ ส.ค. ๖๒ ณ หอประชุม รร.จปร.  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, นนร. ร่วมพิธี ฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ