ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์ รอง ผบ.รร.จปร.(๑) เป็นประธานในการเลือกเหล่า นนร.ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมส่วนการศึกษา เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์ รอง ผบ.รร.จปร.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ Smart Cadet 4.0 สำหรับ นนร.ชั้นปีที่ ๕ โดย กรมแพทย์ทหารบก ณ สโมสร นนร. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์ ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ในพิธีถวายภัตตาหารแต่พระนวกะ (นนร.) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ ๒๐๐ ปี เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.ปัญญา ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ร.อ.หญิง สุนทรี ทาโต เนื่องในโอกาสที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรองสุโขทัย เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ