ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานพิธีไหว้ครู และพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร., นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร., ข้าราชการ, นนร. และ พลทหาร ฯ ร่วมพิธี ฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๘ พ.ค.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งอวยพรให้กับข้าราชการ รร.จปร. ที่ร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๗ เม.ย.๖๒   .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๙ วิชาการฝึกขับรถยนต์ทหาร ณ ศฝ.ขส.ทบ. จว.ก.จ. เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ