ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ๒๕๖๐ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. และผู้แทนสถาบันที่ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารโรงเลี้ยงนั;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการแข่งขัน เดิน - วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๐” ครั้งที่ ๒๓ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ., พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. พร้อมข้ารา;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ, นนร., และส่วนราชการจังหวัดนครนายก ร่วมพิธี ฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้า ;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ นำคณะเดินทางไปตรวจ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ในการฝึกภาคสนาม วิชาการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด และการฝึกการปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจ ณ สนามฝึก ร.๒๑ รอ. จว.ช.บ. เมื่อ ๑๘;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา รักษาใจให้สะอาด ผ่องใส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จสวรรคตครบ ๑ ปี (วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ