ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และถวายผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. เพื่อทร;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร.พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาพบปะ นนร. นักกีฬา ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจครั้งที่ ๕๕ ในการนี้ ผบ.รร.จปร.ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทีมนักกีฬา ณ สโมสร กรม;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นผู้แทน รอง เสธ.ทบ.(๓) เข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตร รร.นายร้อยสิงคโปร์ ณ รร.นายร้อยสิงคโปร์ สถาบันการศึกษาทางทหาร (OCS, SAFTI MI) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมกิจการของ รร.นายร้อยฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ