ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
   พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร., ข้าราชการ รร.จปร. และ นนร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ๒๕๖๑ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. และผู้แทนสถาบันที่ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารโรงเลี้ยงนั;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๑ ;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ เสธ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ กองพันทหารราบ รร.จปร. เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จสวรรคต ครบ 2 ปี (วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑) โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมคู่สมรส, ข้าราชการ, นนร. ร่วม;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ