ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานพิธีวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๒ ปี โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ., พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร., ผวจ.  .. อ่านต่อ ...>
    
   พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร. โดย พล.อ.สิทธิพล ชินสำราญ ปษ.ทบ. (ผบ.รร.จปร. ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร.(ท่านใหม่) โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร., ข้าราชการ, ลูกจ้าง  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำศิษย์เก่า รร.จปร. และผู้ร่วมงาน ฯ แสดงมุทิตาจิตต่ออดีตครู อาจารย์ และนายทหารปกครอง ฯ ในงานรั้วแดงกำแพงเหลือง ๕ ส.ค. ๖๒ ณ หอประชุม รร.จปร.  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, นนร. ร่วมพิธี ฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ รร.จปร. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ