ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานพิธีไหว้ครู และพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร., นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร., ข้าราชการและ นนร. ร่ว;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน รอง ปล.กห. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ รร.จปร. เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร., ข้าราชการ, และ พลทหาร ฯ ร่วมพิธี ฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์ เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูและพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร.,ข้าราชการ และ นนร. ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุม ร;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ