ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ณ พัน.ร.รร.จปร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๓   .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร.เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ทดแทน โดยมีกำลังพลจิตอาสา ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นัก  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส, ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมฯ   .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร. รับมอบหน้ากากอนามัย แบบผ้า จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น จาก นางนพนาถ ชุณหะนันทน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ กับข้าราชการกำลังพ  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมพิธี ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๓  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ