ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และ พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๙ หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๘ ณ ศร. จว.ป.ข. เมื่อ ๒๐ ม.ค. ๖๔  .. อ่านต่อ ...>
    
   พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๗๐ การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ณ รร.สพศ.ศสพ. จว.ล.บ. เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๖๔  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร., นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเป็นประธานงานรำลึกวันเสด็จ ฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม ครบรอบ ๑๑๑ ปี โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ., พล.ท.จิรเดช กม  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเดิน - วิ่ง “เขาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน ๖๓” ครั้งที่ ๒๖ ในการนี้ทรงนำข้าราชการ นนร. และประชาชน ร่วมเดินระยะทาง ๓ ก  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ