ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งอวยพรให้กับข้าราชการ รร.จปร. ที่ร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกของกองพัน การจัดแข่งขันกีฬา การจัดงานพิธี โดยมี พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร.(๒) พร้อมนายทหารชั้นผ;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "Smart Cadet 4.0" โดย กรมแพทย์ทหารบก ณ สโมสร นนร.รอ.รร.จปร. เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
   พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๙ วิชาการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ณ ศร. จว.ป.ข. เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๑;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ