ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งอวยพรให้กับข้าราชการ รร.จปร. ที่ร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๗ เม.ย.๖๒   .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๙ วิชาการฝึกขับรถยนต์ทหาร ณ ศฝ.ขส.ทบ. จว.ก.จ. เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๖๘ วิชาการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ณ รร.สพศ.ศสพ. จว.ล.บ. เมื่อ ๖ มี.ค.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๙ วิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ณ พล.ร.๙ จว.ก.จ. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๗ วิชาการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ ศร. จว.ป.ข. เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๒  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ