ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง เสธ.ทบ.(๓) และคณะในการเดินทางมารับทราบและหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา รร.จปร. ณ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. และคณะผู้บังคับชา ร่วมแสดงความยินดีให้กับ พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง เสธ.ทบ.(๓) เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น เสธ.ทบ. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ รร จปร และคณะ ให้การต้อนรับคุณทวีวัฒน์ วัฒนพงษ์วานิช, คุณภานิภัค วัฒนพงษ์วานิช ผู้บริหารบริษัทโรงสีเตียใจธง จำกัด ในโอกาสมาเยี่ยมชม ให้คำแนะนำในการประกอบกิจการสีข้าว และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสีข;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.สุขุม สุขศรี รอง ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ของหลักสูตรการบริการจัดการความมั่นคงระดับสูง รุ่นที่ ๙ (สวปอ.มส.๙) โดยมี พล.อ.จรัญ กุลละวณิชย์ เป็น หน.คณะในการเข้าศึกษาดูงาน ณ รร.จปร. เมื;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ต.สุขุม สุขศรี รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในสายงานปลัดบัญชี ให้กับกำลังพลสังกัด รร.จปร. ณ สโมสร นนร. เมื่อ ๗ ก.ย.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ