ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.ต.สุขุม สุขศรี เสธ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม พร้อมคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๘ วิชาการฝึกบุคคลทำการรบ และยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน ณ ศร. จว.ป.ข. เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี ๒๕๖๐ รอบแรก (ภาควิชาการ) ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ ม.เกษมบัณฑิต(พัฒนาการ) เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. พบปะและกล่าวต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) ณ สโมสร นนร. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
  พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ รร.อนุบาลคุณากร เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๐;……
อ่านต่อ…>>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ