ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานพิธีไหว้ครู และพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร., นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๔   .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งอวยพรให้กับข้าราชการ รร.จปร. ที่ร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บก.รร.จปร. เมื่อ ๙ เม.ย. ๖๔  .. อ่านต่อ ...>
    
  กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำนักเรียนนายร้อยไปประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” รอบคัดเลือก (ภาคกลาง) หัวข้อ “ความสุจริตยุติธร  .. อ่านต่อ ...>
    
  พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการและ นนร.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๙ จำนวน ๔๐ นาย เดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๓ เมื่อ ๒๕ - ๒๖ มี.ค. ๖๔  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ