ผลการตัดสินกิจกรรมประกวดภาพถ่าย"ทหารของประชาชน"
   
   
 
รางวัลชนะเลิศ
 
 
ชื่อภาพ “น้ำ ฟ้า ฝั่ง”
โดย จ.ส.ต.คีรีรัฐ ขมสวัสดิ์ หน่วย ศบบ.
ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   
   
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
 
 
ชื่อภาพ “แม้อยู่ห่างไกล ก็จะไปให้ถึง”
โดย พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ หน่วย กช.ทบ. จว.ร.บ.
ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
   
   
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
 
 
ชื่อภาพ “คนละไม้ คนละมือ”
โดย จ.ส.อ.เธียรทรรศน์ บุญอรรถาเมทธ์ หน่วย ศบบ.
ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์รางวัล