ภารกิจ
 
 

  • ให้คำปรึกษา เสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
  • กำกับการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ รับ - จ่ายเงิน
  • รักษาเงิน และทำบัญชี(เงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณ)
    ส่วนกลาง และเงินงบพิเศษ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ