ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๔ พร้อมกัน  .. อ่านต่อ ...>
    
  พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสุตธรรมาราม ต  .. อ่านต่อ ...>
    
  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร นำข้าราชการ รร.จปร. ทำกิจกรรม “พิชิตเขาชะโงก” แบบ New Normal รอบปฐมฤกษ์ ซึ่งมีความสูงที่ ๒๘๕ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเ  .. อ่านต่อ ...>
    
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท. ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้าร่วมพิธี รำลึกวันสงบศึก สงครามโลกครั้งที่ ๑ (Commemoration Ceremony in Memory of the 1918 Armistice Day) ณ สถานเอกอัค  .. อ่านต่อ ...>
    
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในการทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก  .. อ่านต่อ ...>
    
    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ