... ความยากที่ท้าทาย...................ความง่ายที่อยากให้ลอง......
 หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  ข้อมูลสนาม  อัตราค่าบริการ  การฝึกซ้อม  สิ่งอำนวยความสะดวก  ติดต่อเรา

 อัตราค่าบริการ 
กฎข้อที่ 1  : การเล่น กีฬากอล์ฟประกอบด้วยการเล่นลูกใดลูกหนึ่งด้วยไม้กอล์ฟ อันใดอันหนึ่งจากแท่นตั้งทีไปลงหลุม
กฎข้อที่ 2  : แมทช์เพลย์ ประกอบด้วยการเล่นระหว่างฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่ายหนึ่งในรอบที่กำหนด
กฎข้อที่ 3  : สโตรคเพลย์ การแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ประกอบด้วยผู้แข่งขัน ที่เล่นจบแต่ละหลุมในรอบที่ กำหนด หรือในหลายรอบที่กำหนดและส่งคืนสกอร์การ์ดของแต่ละรอบ
กฎข้อที่ 4  : ไม้กอล์ฟ ผู้เล่นสงสัยว่าไม้กอล์ฟอันใดสอดคล้องกับกฎข้อบังคับหรือไม่ ควรสอบถาม อาร์แอนด์เอ
กฎข้อที่ 5  : ลูกกอล์ฟ ลูกกอล์ฟที่ผู้เล่นใช้ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดจำเพาะในภาคผนวก III
กฎข้อที่ 6  : ผู้เล่น การรู้กฎข้อบังคับ เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นและแคดดี้ของตน
กฎข้อที่ 7  : การฝึกซ้อม ในวันใดที่กำหนดการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ ผู้เล่นอาจฝึกซ้อมในสนามที่ใช้ แข่งขันก่อนรอบได้
กฎข้อที่ 8  : คำปรึกษาการชี้เส้นทาง ในระหว่างรอบที่กำหนด ผู้เล่นต้องไม่ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เล่นใด ในการแข่งขันที่กำลังเล่นอยู่ใน สนามนอกจากพาร์ตเนอร์ของตน
กฎข้อที่ 9  : ข้อมูลเกี่ยวกับสโตรคที่ทำได้ จำนวนสโตรคของผู้เล่นที่ทำได้ ให้รวมสโตรคปรับโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
กฎข้อที่ 10 : ลำดับการเล่น เมื่อเริ่มการเล่นในหลุมฝ่ายที่ได้ออนเนอร์บนแท่นตั้งทีของหลุมแรก กำหนดลำดับของการจัดกลุ่ม ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มควรตัดสินการได้ออนเนอร์ด้วยการจับฉลาก
กฎข้อที่ 11 : แท่นตั้งที กฎการตั้งที หมุดที ลูกตกจากทีตั้งลูก การเล่นนอกแท่นตั้งที และการเล่นผิดแท่นตั้งที
กฎข้อที่ 12 : การค้นหาลูก การระบุลูก รวบรวมกฎการค้นหาลูก การมองเห็นลูก การระบุลูก การปรับโทษสำหรับการระเมิด
กฎข้อที่ 13 : เล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ ผู้เล่นต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ ยกเว้นกฏข้อบังคับกำหนด ไว้เป็นอย่างอื่น
กฎข้อที่ 14 : การตีลูก ผู้เล่นต้องตีลูกอย่างถูกต้องด้วยหัวของไม้กอล์ฟ และต้องไม่ดัน ไม่ครูด หรือไม่ช้อนลูก
กฎข้อที่ 15 : ลูกที่นำมาแทน ลูกผิด ผู้เล่นต้องเล่นจนจบหลุมด้วยลูกที่เล่นมาจากแท่นตั้งที นอกจากลูกหาย หรือลูกอยู่ในเขตโอบี
กฎข้อที่ 16 : กรีน การสัมผัสเส้นทางพัต การหยิบและการทำความสะอาดลูก การซ่อมรอยหลุม การซ่อมรอยลูก และ การซ่อมความเสียหายอื่นๆ การทดสอบผิวกรีน การยืนคร่อม หรือการยืนบนเส้นทางพัต
กฎข้อที่ 17 : คันธง การเฝ้าคันธง การหยิบคันธงออก การยกคันธงไว้
กฎข้อที่ 18 : ลูกหยุดนิ่งทำให้เคลื่อนที่ ถ้าสิ่งภายนอกลูกใดลูกหนึ่งที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ ไม่มีโทษปรับ และต้องนำลูกนั้นไปวางที่เดิม
กฎข้อที่ 19 : ลูกที่กำลังเคลื่อน ที่ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง ถ้าส่งที่อยู่ภายนอกบังเอิญทำลูกของผู้เล่น ที่กำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลง เรียกว่า รับออฟเดอะกรีน ไม่มีโทษปรับ และตัองเล่นลูก ตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ ยกเว้น...
กฎข้อที่ 20 : สภาพการผ่อนปรน และการปฏิบัติ ได้แก่ การหยิบ การดรอป การวาง การเล่นจากที่ผิด
กฎข้อที่ 21 : การทำความสะอาดลูก ลูกใดลูกหนี่งอยู่บนกรีน อาจหยิบขึ้นทำความสะอาดได้ตามกฎข้อ 16-1b
กฎข้อที่ 22 : ลูกช่วยเหลือการเล่น ลูกกีดขวางการเล่น การปรับโทษสำหรับละเมิดกฎ
กฎข้อที่ 23 : ลูสอิมเพลดิเม้นท์ การผ่อนปรน และการปรับโทษสำหรับละเมิดกฎ
กฎข้อที่ 24 : สิงกีดขวาง ได้แก่ สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
กฎข้อที่ 25 : สภาพพื้นที่ผิดปกติ ลูกจมในรยแตก และผิดกรีน
กฎข้อที่ 26 : อุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง)
กฎข้อที่ 27 : ลูกหาย หรือลูกอยู่ในเขตโอบี โพวิชั่นนัลบอล
กฎข้อที่ 28 : ลูกไม่สามารถเล่นได้
กฎข้อที่ 29 : การเล่นประเภทอื่นๆ ธรีซัมส์ และ โฟร์ซัมส์
กฎข้อที่ 30 : ธรี-บอล เบสท์-บอล และโฟร์-บอล เพลย์แมท์
กฎข้อที่ 31 : โฟร์-บอลสโตรคเพลย์
กฎข้อที่ 32 : การแข่งขันโบกี้ พาร์ และสเตเบิ้ลฟอร์ด
กฎข้อที่ 33 : การบริหารการแข่งขัน คณะกรรมการ
กฎข้อที่ 34 : การขัดแย้ง และการตัดสิน
  ***กรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในฉบับภาษาไทย ให้ใช้หนังสือกฎข้อบังคับ ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการตัดสิน
  ขอขอบคุณข้อมุลจาก สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Copyright ® 2010 Chulachomklao Royal Military Academy Sports Centre
Nakhonnayok Province 26001 Thailand
Develope by : Col.Nudtapat Yuakyen, Milipol1632