HOME   ABOUT US  CRMA NETWORK  ACTIVITY  IT SERVICE  CONTACT US  CRMA HOME

You Are Here >> Home

 
 

 
 
  
:: พิธีทำบุญ กทท.รร.จปร.
 

    พ.อ.หญิง ศราวดี พันธุ์พฤกษ์ หก.กทท.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีทำบุญกอง โดยมีกำลังพล กทท.รร.จปร. ร่วมพิธีฯ ณ กทท.รร.จปร. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๐
 
 
:: แผนกปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.ดำเนินการ ปบ.สิ่งอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ รร.จปร.
 

    วันพุธที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.ได้เช้า ปบ.สิ่งอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ รร.จปร. ที่ สกศ.รร.จปร. ณ อาคารเรียน ก๑ - ก๔ และ ข๑ - ข๒ ตามหนังสืออนุมัติสั่งการ กกบ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๔ ลง ๑๕ พ.ค.๖๐
 
 
:: กำลังพล กทท.รร.จปร. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐
 

    กำลังพล กทท.รร.จปร. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กทท.รร.จปร. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๐
 
 
:: การสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารศาสนสถาน รร.จปร.
 

    วันพุธที่ 13 ก.ค.59 เวลา 08.00 น. กำลังพล กทท.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในโอกาส เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคารศาสนสถาน รร.จปร.
 
 
:: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดห้อง DATA CENTER
 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดห้อง DATA CENTER ภายในงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ กทท.รร.จปร. เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๙
 
 

ภาพกิจกรรม กทท.รร.จปร. จำนวน 5 รายการ แสดงผล 1 หน้า   หน้าละ 5  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ

|  1 |
 
 

ผู้ดูแลระบบ

 

 
 
 
Designed by 2LT.Chutchavan Suksutthi