๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุน เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและกำลังพล

ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร.๙ กับ พระราชกรณียกิจด้านการทหาร

อัครมหาราชาภูมิพล กับงานชลประทาน เขื่อนขุนด่านปราการชล

 

ส่วนบริการ :::: ดูแลปัจจัยพื้นฐาน...เพื่อให้บริการที่ฉับไว...ทั่วถึง...และต่อเนื่อง

boos gsd

พันเอก ศักดิ์ระวี    พึ่งเย็น

ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 

พันเอกสุวิทย์ วงศ์วาลย์

รองผู้อำนวยการ ส่วนบริการ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

หน่วยขึ้นตรง ส่วนบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3 พฤศจิกายน 2566 - พันเอกศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ได้กรุณามอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่มีความขยันหมั่นเพียร ปฎิบัติราชการได้ความวิริยะ อุตสาหะ จนได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นตามลำดับ ณ บก.สบร.รร.จปร. เวลา 0909 น.

 

2 ตุลาคม 2566 - พันเอกศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไดกรุณาจัดพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการมาจนถึงวันสุดท้ายของการรับราชการในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ บก.สบร.รร.จปร. ใน 2 ค.ค.66 เวลา 0909 น.

 

 

20 กันยายน 2566  - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดพิธีเทิดเกียรติ อดีตผู้บัญชาการ รร.จปร. /กำลังพล รร.จปร. ที่เกษียณอายุราชการ /ข้าราชการที่ปรับย้ายเป็นประจำหน่วยทหารภูมิภาค และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ฯ ประจำปี 2566  ณ หอประชุม รร.จปร.

 โดยมีกำลังพลส่วนบริการ รร.จปร. ที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

1

 

 

19 กันยายน 25 66 - พันเอกศักดิ์ระว ี พึ่งเย็น ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ได้กรุณาจัดพิธีฯ ถ่ายรูปข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเกียรติให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

ณ บก.รร.จปร. ,ศาลาวงกลม และ บก.สบร.รร.จปร.

 

4 กันยายน 2566 พ.อ.สุวิทย์ วงศ์วาลย์ รอง ผอ.สบร.รร.จปร.เป็นผู้แทน ผอ.สบร.รร.จปร.ในการนำกำลังพล สบร.รร.จปร.ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ที่แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใส

 

20 กรกฎาคม 2566 เวลา 0900 ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า พลโท ไกรภพ ไชยพันธ์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีกำลังพล สบร.รร.จปร. ได้รับการเลื่อนยศทั้งสิ้น จำนวน 3 นาย ได้แก่

1.พันตรีวิทยา รักษ์พงษ์ ตำแหน่ง หน.สบร.รร.จปร. เป็น พันโท

2.ร้อยเอกหญิง ดวงพร เปรมอาษา ประจำแผนก สบร.รร.จปร. เป็น พันตรี

3.ร้อยตรี สิทธิสรรพ์ ปานะถึก นชง.สบร.รร.จปร. เป็น ร้อยโท

โดยมีพันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

 

14 มิถุนายน 2566 พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ผู้อำนวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำกำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์ และทำการฝึกท่ากายบริหาร การเดินเร็ว การวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบาย ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ต้องการให้กำลังพลกองทัพบก มีจิตใจที่แจ่มใส ในร่างกายที่สมบูรณ์

 

 

1 มิถุนายน 2566 พลโท ไกรภพ ไชยพันธ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กรุณา เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย (เพิ่มเติม) ณ แผนกขนส่ง สบร.รร.จปร. โดยมี พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ผู้อำนวยการ สบร.รร.จปร. และ พันตรี วิทยา รักษ์พงษ์ หัวหน้าแผนกขนส่ง สบร.รร.จปร. ให้การต้อนรับ

 

24 พฤษภาคม 2566 ส่วนบริการ รร.จปร.ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หมออ่วมช่วยชีวิต 2023" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฏาคม 2566 ณ หอประชุม รร.จปร. โดยมี พลโท ไกรภพ ไชยพันธ์ ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นโดยกรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ มีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น

 

... 22 พฤษาภาคม 2566 เวลา 1330 พลโท ไกรภพ ไชยพันธ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเเกล้า และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมหน่วย เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

โดยมี พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ผู้อำนวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังคำบรรยาย รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ทั้งนี้ท่านผู้บัญชาการ ฯ ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และแนวการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดียิ่ง...

 

8 – 10 พฤษภาคม 2566 ส่วนบริการ รร.จปร. ดำเนินการเตรียมการสนับสนุนการจัดสถานที่ เครื่องเสียง การประดับตกแต่งเวที บริเวณหอประชุม สำหรับงานพิธีไหว้ครู , งานมอบเหรียญรางวัลการศึกษา นนร. (11 พ.ค.66) และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลาน รร.จปร.(12 พ.ค.66) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

24- 28 เมษายน 2566 หมวดดุริยางค์ ส่วนบริการ ฯ ได้ดำเนินจัดทำโครงการ Music Summer Camp ให้กับบุตรหลานกำลังพล และบุตรหลานพลเรือน ที่ี่มีความสนใจเกี่ยวกับการเล่นดนตรี ช่วงอายุ 6 - 16 ปี โดยได้ดำเนินการจัดอบรมตั้งแต่ ห้วงวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566

 

:::รัฐบาลไทย
:::กระทรวงกลาโหม
:::บก.กองทัพไทย
:::กองทัพบก
:::กองทัพเรือ
:::กองทัพอากาศ
:::รร.นายเรือ

:::รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

:::รร.นายร้อยตำรวจ
:::รร.เตรียมทหาร
::หน่วยงานในกองทัพบก
::หน่วยงานในกองทัพไทย

ระบบงานภายใน intranet รร.จปร.

รวมภาพกิจกรรม สบร.รร.จปร.

tdga

ประกาศ *** ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา –  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โทร.037393010-4 ต่อ 62248