นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ –พล.อ.มนู สายันต์นิโครธ

นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้