บก.แถลง

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นิตยสารเสนาศึกษา

เรียนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน

ด้วยทางกองบรรณาธิการอยู่ในระหว่างปรับปรุงหน้าเวป

เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกในการได้รับความรู้ที่สะดวกขึ้นของทุกท่าน

นอกจากการได้รับหนังสือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้  แต่ด้วยข้อจำกัดของไฟล์ข้อมูลที่ไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลขึ้นได้ทั้งหมด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย