ประวัติความเป็นมา  วัตถุประสงค์  พระราชกระแสรับสั่ง  การดำเนินการ  การปฏิบัติงาน  เสด็จพระราชดำเนินฯ

     เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ ผบ.รร.จปร. ว่า "โครงการสวนพฤกษศาสตร์ รร.จปร. จะมีต้นไม้
เหมือนกับที่พระตำหนักบ้านสวนปทุมไว้อีกแห่งหนึ่ง เนื่องจาก รร.จปร. น้ำไม่ท่วม"

 
   
 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393596