ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ พระราชกระแสรับสั่ง การดำเนินการ การปฏิบัติงาน เสด็จพระราชดำเนินฯ

 

 
   
 
     

 

 • ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙ ปลูกต้นไม้หลักในสวนทั้งหมด
 • กรกฎาคม ๒๕๕๖ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
 • กันยายน ๒๕๕๖ จัดทำโครงเหล็กสำหรับไม้เลื้อย จำนวน ๒๐๐ อัน
 • ลงพันธุ์กล้วย ประมาณ ๑๐๐ สายพันธุ์
 • พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทำถนนคอนกรีตรอบสวน ๒.๔ กิโลเมตร
 • ตุลาคม ๒๕๕๗ ทำถนนคอนกรีตภายในสวน ๑.๖ กิโลเมตร
 • มกราคม ๒๕๕๙ ปลูกพืชที่เป็นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย รวมทั้งพืชที่ต้องอาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่
 • เมษายน ๒๕๕๙ ติดตั้งระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ เสาสูงเพื่อให้น้ำบนเรือนยอดครอบคลุมพื้นที่ ๗๒ ไร่เศษ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของต้นไม้ ให้ต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อเนื่องในฤดูแล้ง ประกอบด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้ามาจ่ายที่สวน ห้องปั้มน้ำ จัดทำระบบท่อ หัวจ่าย เครื่องสูบ
 • มิถุนายน ๒๕๕๙ วางแผนดำเนินการระบบการเก็บกักน้ำสำรอง

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393596