ประวัติความเป็นมา  วัตถุประสงค์  พระราชกระแสรับสั่ง  การดำเนินการ  การปฏิบัติงาน  เสด็จพระราชดำเนินฯ

จัดทำระบบน้ำในสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๙

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์

กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393596